tensor akışı:: işlem:: Asin

#include <math_ops.h>

Ters hiperbolik sinüs x'i öğe bazında hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, bu fonksiyon tensördeki her öğe için ters hiperbolik sinüsü hesaplar. Hem giriş hem de çıkış [-inf, inf] aralığına sahiptir.

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Asin

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const