tensor akışı:: işlem:: Sayısalları Kontrol Et

#include <array_ops.h>

NaN ve Inf değerleri için tensörü kontrol eder.

Özet

Çalıştırıldığında, tensor sayı (NaN) veya sonsuzluk (Inf) olmayan herhangi bir değeri varsa InvalidArgument hatası bildirir. Aksi halde tensor olduğu gibi geçirir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • mesaj: Hata mesajının öneki.

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Sayısalları Kontrol Et

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const