tensor akışı:: işlem:: Bağlaç

#include <math_ops.h>

Karmaşık bir sayının karmaşık eşlenikini döndürür.

Özet

Karmaşık sayıların tensör input verildiğinde, bu işlem input her bir öğenin karmaşık eşleniği olan karmaşık sayıların tensörünü döndürür. input karmaşık sayılar \(a + bj\)biçiminde olmalıdır; burada a gerçek kısım ve b sanal kısımdır.

Bu işlemle döndürülen kompleks eşlenik \(a - bj\)formundadır.

Örneğin:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Conj (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Bağlaç

 Conj(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const