tensor akışı:: işlem:: Çünkü

#include <math_ops.h>

Cos of x'i öğe bazında hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, bu fonksiyon tensördeki her elemanın kosinüsünü hesaplar. Giriş aralığı (-inf, inf) ve çıkış aralığı [-1,1] dir. Giriş sınırın dışındaysa nan döndürülür.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.cos(x) ==> [nan -0.91113025 0.87758255 0.5403023 0.36235774 0.48718765 -0.95215535 nan]
  

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Cos (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Çünkü

 Cos(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const