tensor akışı:: işlem:: SilSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

Oturumdaki tanıtıcısı tarafından belirtilen tensörü silin.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: Oturum durumunda saklanan tensörün tanıtıcısı.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DeleteSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

SilSessionTensor

 DeleteSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const