tensor akışı:: işlem:: DiagPart

#include <array_ops.h>

Tensörün köşegen kısmını döndürür.

Özet

Bu işlem, input diagonal kısmına sahip bir tensör döndürür. diagonal kısım şu şekilde hesaplanır:

input [D1,..., Dk, D1,..., Dk] boyutlarına sahip olduğunu varsayalım, bu durumda çıktı [D1,..., Dk] boyutlarına sahip k dereceli bir tensördür; burada:

diagonal[i1,..., ik] = input[i1, ..., ik, i1,..., ik] .

Örneğin:

# 'input' is [[1, 0, 0, 0]
       [0, 2, 0, 0]
       [0, 0, 3, 0]
       [0, 0, 0, 4]]

tf.diag_part(input) ==> [1, 2, 3, 4]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: k'nin sıfır olmadığı ve çift olduğu sıra k tensörü.

İadeler:

 • Output : Çıkarılan köşegen.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Genel özellikler

diagonal
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

diyagonal

::tensorflow::Output diagonal

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

DiagPart

 DiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const