tensor akışı:: işlem:: Emin Şekil

#include <array_ops.h>

Tensörün şeklinin beklenen şekille eşleşmesini sağlar.

Özet

Giriş tensörünün şekli belirtilen şekille eşleşmiyorsa bir hata oluşturur. Aksi takdirde giriş tensörünü döndürür.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • girdi: Şekli doğrulanacak olan bir tensör.
  • şekil: Giriş tensörünün beklenen (muhtemelen kısmen belirlenmiş) şekli.

İadeler:

  • Output : Giriş tensörü veya değeri ile aynı şekil ve içeriğe sahip bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

EnsureShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Emin Şekil

 EnsureShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const