tensor akışı:: işlem:: Deney1

#include <math_ops.h>

exp(x) - 1 eleman bazında hesaplar.

Özet

yani exp(x) - 1 veya e^(x) - 1 , burada x giriş tensörüdür. e Euler sayısını belirtir ve yaklaşık olarak 2,718281'e eşittir.

  x = tf.constant(2.0)
  tf.math.expm1(x) ==> 6.389056

  x = tf.constant([2.0, 8.0])
  tf.math.expm1(x) ==> array([6.389056, 2979.958], dtype=float32)

  x = tf.constant(1 + 1j)
  tf.math.expm1(x) ==> (0.46869393991588515+2.2873552871788423j)
  

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Expm1 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Deney1

 Expm1(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const