tensor akışı:: işlem:: HSVToRGB

#include <image_ops.h>

Bir veya daha fazla görüntüyü HSV'den RGB'ye dönüştürün.

Özet

Piksellerin RGB değerini içeren, images tensörüyle aynı şekle sahip bir tensör çıkışı sağlar. Çıkış yalnızca images değer [0,1] şeklindeyse iyi tanımlanır.

HSV kodlamasının açıklaması için rgb_to_hsv bakın.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • görüntüler: 1-D veya daha yüksek derece. Dönüştürülecek HSV verileri. Son boyut 3 beden olmalıdır.

İadeler:

  • Output : RGB'ye dönüştürülen images .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

HSVToRGB (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

HSVToRGB

 HSVToRGB(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const