tensor akışı:: işlem:: Igamma

#include <math_ops.h>

Alt düzenlileştirilmiş tamamlanmamış Gama fonksiyonunu P(a, x) hesaplayın.

Özet

Daha düşük düzenlileştirilmiş eksik Gama işlevi şu şekilde tanımlanır:

\(P(a, x) = gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - Q(a, x)\)

Neresi

\(gamma(a, x) = \int_{0}^{x} t^{a-1} exp(-t) dt\)

alt tamamlanmamış Gama fonksiyonudur.

Yukarıda Q(a, x) ( Igammac )'ın üst düzey düzenlileştirilmiş tam Gama fonksiyonu olduğuna dikkat edin.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Igamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
z

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamu işlevleri

Igamma

 Igamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const