tensor akışı:: işlem:: Ters Permütasyon

#include <array_ops.h>

Bir tensörün ters permütasyonunu hesaplar.

Özet

Bu işlem bir indeks permütasyonunun tersini hesaplar. Sıfır tabanlı bir dizinin indekslerini temsil eden 1 boyutlu bir tamsayı tensörü x alır ve her değeri indeks konumuyla değiştirir. Başka bir deyişle, bir çıkış tensörü y ve bir giriş tensörü x için bu işlem aşağıdakileri hesaplar:

y[x[i]] = i for i in [0, 1, ..., len(x) - 1]

Değerler 0 içermelidir. Tekrarlanan değerler veya negatif değerler olamaz.

Örneğin:

# tensor `x` is [3, 4, 0, 2, 1]
invert_permutation(x) ==> [2, 4, 3, 0, 1]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • x: 1-D.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

InvertPermutation (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Ters Permütasyon

 InvertPermutation(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const