tensor akışı:: işlem:: LMDB Okuyucusu

#include <io_ops.h>

Kayıtları bir LMDB dosyasından çıkaran bir Okuyucu.

Özet

Argümanlar:

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • konteyner: Boş değilse bu okuyucu verilen konteynere yerleştirilir. Aksi halde varsayılan kapsayıcı kullanılır.
  • paylaşılan_adı: Boş değilse, bu okuyucu verilen pakette bu paylaşılan_adla adlandırılır. Aksi takdirde bunun yerine düğüm adı kullanılır.

İadeler:

  • Output : Reader'a başvuruda bulunacak tutamaç.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
LMDBReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const LMDBReader::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
reader_handle

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: LMDBReader:: Öznitelikler

LMDBReader için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

okuyucu_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Kamu işlevleri

LMDB Okuyucusu

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

LMDB Okuyucusu

 LMDBReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const LMDBReader::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

PaylaşılanAd

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)