tensor akışı:: işlem:: Harita boyutu

#include <data_flow_ops.h>

Op, temel kapsayıcıdaki öğelerin sayısını döndürür.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
MapSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const MapSize::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
size

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: MapSize:: Öznitelikler

MapSize için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

boyut

::tensorflow::Output size

Kamu işlevleri

Harita boyutu

 MapSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

Harita boyutu

 MapSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const MapSize::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
  StringPiece x
)

Bellek Sınırı

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

Paylaşılan Ad

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)