tensor akışı:: işlem:: Eşleşen Dosyalar

#include <io_ops.h>

Bir veya daha fazla glob deseniyle eşleşen dosya kümesini döndürür.

Özet

Bu rutinin dizin bölümünde değil, yalnızca desenin temel ad bölümündeki joker karakterleri desteklediğini unutmayın. Ayrıca döndürülen dosya adlarının sırasının belirleyici olduğunu unutmayın.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • desen: Kabuk joker karakter desen(ler)i. String tipinin skaler veya vektörü.

İadeler:

  • Output : Eşleşen dosya adlarından oluşan bir vektör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MatchingFiles (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input pattern)

Genel özellikler

filenames
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dosya adları

::tensorflow::Output filenames

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Eşleşen Dosyalar

 MatchingFiles(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input pattern
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const