tensor akışı:: işlem:: MatrixDiagPart

#include <array_ops.h>

Toplu tensörün toplu çapraz kısmını döndürür.

Özet

Bu işlem, toplu input diagonal kısmına sahip bir tensör döndürür. diagonal kısım şu şekilde hesaplanır:

input k boyutu olduğunu varsayalım [I, J, K, ..., M, N] , bu durumda çıktı, boyutları [I, J, K, ..., min(M, N)] olan k - 1 dereceli bir tensördür. [I, J, K, ..., min(M, N)] Neresi:

diagonal[i, j, k, ..., n] = input[i, j, k, ..., n, n] .

Giriş en az bir matris olmalıdır.

Örneğin:

# 'input' is [[[1, 0, 0, 0]
        [0, 2, 0, 0]
        [0, 0, 3, 0]
        [0, 0, 0, 4]],
       [[5, 0, 0, 0]
        [0, 6, 0, 0]
        [0, 0, 7, 0]
        [0, 0, 0, 8]]]

and input.shape = (2, 4, 4)

tf.matrix_diag_part(input) ==> [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

which has shape (2, 4)

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: Rank k tensör, burada k >= 2 .

İadeler:

 • Output : diagonal.shape = input.shape[:-2] + [min(input.shape[-2:])] şekline sahip çıkarılan köşegen(ler).

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MatrixDiagPart (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

Genel özellikler

diagonal
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

diyagonal

::tensorflow::Output diagonal

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

MatrixDiagPart

 MatrixDiagPart(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const