tensor akışı:: işlem:: MatrixSetDiagV2

#include <array_ops.h>

Yeni toplu çapraz değerlere sahip toplu matris tensörünü döndürür.

Özet

input ve diagonal verildiğinde, bu işlem, en içteki matrislerin belirtilen köşegenleri dışında, input ile aynı şekil ve değerlere sahip bir tensör döndürür. Bunların üzerine diagonal değerler yazılacaktır.

input r+1 boyutu vardır [I, J, ..., L, M, N] . k skaler olduğunda veya k[0] == k[1] olduğunda, diagonal r boyutlara sahiptir [I, J, ..., L, max_diag_len] . Aksi takdirde, r+1 boyutları vardır [I, J, ..., L, num_diags, max_diag_len] . num_diags köşegenlerin sayısıdır, num_diags = k[1] - k[0] + 1 . max_diag_len [k[0], k[1]] aralığındaki max_diag_len = min(M + min(k[1], 0), N + min(-k[0], 0))

Çıkış [I, J, ..., L, M, N] boyutlarına sahip k+1 dereceli bir tensördür. Eğer k skaler veya k[0] == k[1] :

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, n-max(k[1], 0)] ; if n - m == k[1]
  output[i, j, ..., l, m, n]       ; otherwise

Aksi takdirde,

output[i, j, ..., l, m, n]
 = diagonal[i, j, ..., l, k[1]-d, n-max(d, 0)] ; if d_lower <= d <= d_upper
  input[i, j, ..., l, m, n]          ; otherwise
burada d = n - m

Örneğin:

# The main diagonal.
input = np.array([[[7, 7, 7, 7],       # Input shape: (2, 3, 4)
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]],
         [[7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7],
          [7, 7, 7, 7]]])
diagonal = np.array([[1, 2, 3],        # Diagonal shape: (2, 3)
           [4, 5, 6]])
tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
                [7, 2, 7, 7],
                [7, 7, 3, 7]],
               [[4, 7, 7, 7],
                [7, 5, 7, 7],
                [7, 7, 6, 7]]]

# A superdiagonal (per batch).
tf.matrix_diag(diagonal, k = 1)
 ==> [[[7, 1, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [7, 7, 2, 7],
    [7, 7, 7, 3]],
    [[7, 4, 7, 7],
    [7, 7, 5, 7],
    [7, 7, 7, 6]]]

# A band of diagonals.
diagonals = np.array([[[1, 2, 3], # Diagonal shape: (2, 2, 3)
            [4, 5, 0]],
           [[6, 1, 2],
            [3, 4, 0]]])
tf.matrix_diag(diagonals, k = (-1, 0))
 ==> [[[1, 7, 7, 7], # Output shape: (2, 3, 4)
    [4, 2, 7, 7],
    [0, 5, 3, 7]],
    [[6, 7, 7, 7],
    [3, 1, 7, 7],
    [7, 4, 2, 7]]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • input: Rank r+1, where r >= 1.
 • diagonal: Rank r when k is an integer or k[0] == k[1]. Otherwise, it has rank r+1. k >= 1.
 • k: Diagonal offset(s). Positive value means superdiagonal, 0 refers to the main diagonal, and negative value means subdiagonals. k can be a single integer (for a single diagonal) or a pair of integers specifying the low and high ends of a matrix band. k[0] must not be larger than k[1].

Returns:

 • Output: Rank r+1, with output.shape = input.shape.

Constructors and Destructors

MatrixSetDiagV2(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input input, ::tensorflow::Input diagonal, ::tensorflow::Input k)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

MatrixSetDiagV2

 MatrixSetDiagV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input diagonal,
 ::tensorflow::Input k
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const