tensor akışı:: işlem:: NonMaxSuppressionV3

#include <image_ops.h>

Azalan puan sırasına göre sınırlayıcı kutuların bir alt kümesini açgözlülükle seçer.

Özet

daha önce seçilen kutularla çakışma oranı yüksek olan kutuların budanması. score_threshold değerinden düşük puana sahip sınırlayıcı kutular kaldırılır. Sınırlayıcı kutular [y1, x1, y2, x2] olarak sağlanır; burada (y1, x1) ve (y2, x2), herhangi bir köşegen kutu köşesi çiftinin koordinatlarıdır ve koordinatlar normalleştirilmiş olarak sağlanabilir (yani, aralık [0, 1]) veya mutlak. Bu algoritmanın, orijinin koordinat sisteminde nerede olduğu konusunda agnostik olduğunu ve daha genel olarak koordinat sisteminin ortogonal dönüşümleri ve çevirileri için değişmez olduğunu unutmayın; dolayısıyla koordinat sisteminin çevrilmesi veya yansıtılması, algoritma tarafından aynı kutuların seçilmesine neden olur. Bu işlemin çıktısı, seçilen kutuları temsil eden sınırlayıcı kutuların giriş koleksiyonuna indekslenen bir tamsayılar kümesidir. Seçilen endekslere karşılık gelen sınırlayıcı kutu koordinatları daha sonra tf.gather operation kullanılarak elde edilebilir. Örneğin: seçili_indices = tf.image.non_max_suppression_v2(boxes, puanlar, max_output_size, iou_threshold, Score_threshold) seçili_boxes = tf.gather(boxes, seçilmiş_indices)

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • kutular: [num_boxes, 4] şeklinde bir 2 boyutlu kayan tensör.
 • puanlar: Her kutuya (kutuların her satırı) karşılık gelen tek bir puanı temsil eden [num_boxes] şeklindeki 1 boyutlu kayan tensör.
 • max_output_size: Maksimum dışı bastırma tarafından seçilecek maksimum kutu sayısını temsil eden bir skaler tamsayı tensörü.
 • iou_threshold: Kutuların IOU'ya göre çok fazla örtüşüp örtüşmediğine karar vermek için eşiği temsil eden 0-D kayan tensör.
 • Score_threshold: Puana göre kutuların ne zaman kaldırılacağına karar verme eşiğini temsil eden 0 boyutlu kayan tensör.

İadeler:

 • Output : Kutu tensöründen seçilen endeksleri temsil eden [M] şeklinde bir 1 boyutlu tamsayı tensörü; burada M <= max_output_size .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

NonMaxSuppressionV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input iou_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

Genel özellikler

operation
selected_indices

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

seçilen_indisler

::tensorflow::Output selected_indices

Kamu işlevleri

NonMaxSuppressionV3

 NonMaxSuppressionV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input iou_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const