tensor akışı:: işlem:: Ped

#include <array_ops.h>

Bir tensörü sıfırlarla doldurur.

Özet

Bu işlem, belirttiğiniz paddings göre bir input sıfırlarla doldurur. paddings [Dn, 2] şeklinde bir tamsayı tensörüdür; burada n, input sırasıdır. input her D boyutu için, paddings[D, 0] o boyuttaki input içeriğinden önce kaç tane sıfır ekleneceğini belirtir ve paddings[D, 1] o boyuttaki input içeriğinden sonra kaç tane sıfır ekleneceğini belirtir.

Çıktının her D boyutunun yastıklı boyutu şöyledir:

paddings(D, 0) + input.dim_size(D) + paddings(D, 1)

Örneğin:

# 't' is [[1, 1], [2, 2]]
# 'paddings' is [[1, 1], [2, 2]]
# rank of 't' is 2
pad(t, paddings) ==> [[0, 0, 0, 0, 0, 0]
           [0, 0, 1, 1, 0, 0]
           [0, 0, 2, 2, 0, 0]
           [0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Argümanlar:

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Pad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input paddings)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Ped

 Pad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input paddings
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const