tensor akışı:: işlem:: PlaceholderWithVarsayılan

#include <array_ops.h>

Çıkışı beslenmediğinde input geçen yer tutucu op.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • giriş: output beslenmediğinde üretilecek varsayılan değer.
  • şekil: Tensörün (muhtemelen kısmi) şekli.

İadeler:

  • Output : Beslemediği takdirde varsayılan olarak input ayarlayan yer tutucu tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

PlaceholderWithVarsayılan

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const