tensor akışı:: işlem:: Yer tutucu

#include <array_ops.h>

Hesaplamaya eklenecek bir değer için yer tutucu op.

Özet

Not: Bu işlem yürütülürse bir hatayla başarısız olur. Her zaman beslenecek bir değeri temsil etmenin ve beslenen değerin çalışma zamanında kontrol edilmesini sağlayan öznitelikler sağlamanın bir yolu olarak tasarlanmıştır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • dtype: Tensördeki elemanların türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • şekil: (İsteğe bağlı) Tensörün şekli. Şeklin 0 boyutu varsa şekil sınırlandırılmaz.

İadeler:

  • Output : Besleme mekanizması kullanılarak değiştirilmesi gereken bir yer tutucu tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype)
Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, const Placeholder::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Shape (PartialTensorShape x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Yer tutucu:: Öznitelikler

Yer Tutucu için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Yer tutucu

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype
)

Yer tutucu

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  const Placeholder::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Şekil

Attrs Shape(
  PartialTensorShape x
)