tensor akışı:: işlem:: Pow

#include <math_ops.h>

Bir değerin diğerine gücünü hesaplar.

Özet

Bir x tensörü ve bir y tensörü verildiğinde, bu işlem x ve y karşılık gelen öğeler için \(x^y\) hesaplar. Örneğin:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Pow (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Genel özellikler

operation
z

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamu işlevleri

Pow

 Pow(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const