tensor akışı:: işlem:: Menzil

#include <math_ops.h>

Bir sayı dizisi oluşturur.

Özet

Bu işlem start başlayan ve delta artışlarıyla limit kadar (buna dahil olmayan) kadar uzanan bir sayı dizisi oluşturur.

Örneğin:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • başlangıç: 0-D (skaler). Sıradaki ilk giriş.
  • sınır: 0-D (skaler). Dizinin üst sınırı, hariç.
  • delta: 0-D (skaler). İsteğe bağlı. Varsayılan 1'dir. Artan sayı start .

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Range (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input limit, :: tensorflow::Input delta)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Menzil

 Range(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input start,
  ::tensorflow::Input limit,
  ::tensorflow::Input delta
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const