tensor akışı:: işlem:: OkuyucuOku

#include <io_ops.h>

Reader tarafından üretilen sonraki kaydı (anahtar, değer çifti) döndürür.

Özet

Gerektiğinde giriş kuyruğundan çıkar (örneğin, Reader'ın önceki dosyayla işi bittiğinden beri yeni bir dosyadan okumaya başlaması gerektiğinde).

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Reader_handle: Bir Reader'ı işleyin.
  • kuyruk_handle: Dize çalışma öğeleriyle bir Kuyruğa işleyici.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

Genel özellikler

key
operation
value

Genel özellikler

anahtar

::tensorflow::Output key

operasyon

Operation operation

değer

::tensorflow::Output value

Kamu işlevleri

OkuyucuOku

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)