tensor akışı:: işlem:: OkuyucuSıfırla

#include <io_ops.h>

Reader'ı başlangıçtaki temiz durumuna geri yükleyin .

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Reader_handle: Bir Reader'ı işleyin.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

OkuyucuSıfırla

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const