tensor akışı:: işlem:: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

Reader'ın durumunu kodlayan bir dize tensörü üretin.

Özet

Tüm Okuyucular serileştirmeyi desteklemez; dolayısıyla bu, Uygulanmamış bir hataya neden olabilir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Reader_handle: Bir Reader'ı işleyin.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Genel özellikler

operation
state

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

durum

::tensorflow::Output state

Kamu işlevleri

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const