tensor akışı:: işlem:: Yeniden niceleme Aralığı

#include <math_ops.h>

Nicelenmiş bir tensörde mevcut olan gerçek değerleri kapsayan bir aralığı hesaplar.

Özet

(input, input_min, input_max) tarafından tanımlanan nicelenmiş bir tensör verildiğinde, o tensörde mevcut olan gerçek değerleri kapsayan bir aralığın çıktısını verir. Bu op genellikle Requantize için requested_output_min ve requested_output_max üretmek için kullanılır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • input_min: Minimum nicelenmiş giriş değerinin temsil ettiği kayan değer.
  • input_max: Maksimum nicelenmiş giriş değerinin temsil ettiği kayan değer.

İadeler:

  • Output çıkışı_min: Hesaplanan minimum çıkış.
  • Output çıkışı_maks: hesaplanan maksimum çıkış.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RequantizationRange (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max)

Genel özellikler

operation
output_max
output_min

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_maks

::tensorflow::Output output_max

çıktı_dakika

::tensorflow::Output output_min

Kamu işlevleri

Yeniden niceleme Aralığı

 RequantizationRange(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input input_min,
  ::tensorflow::Input input_max
)