tensor akışı:: işlem:: Rint

#include <math_ops.h>

X'e en yakın öğe bazında tamsayıyı döndürür.

Özet

Sonuç temsil edilebilir iki değerin ortasındaysa çift temsil edilebilir değer seçilir. Örneğin:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Rint

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const