tensor akışı:: işlem:: SegmentÜrünü

#include <math_ops.h>

Bir tensörün bölümleri boyunca çarpımı hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Çarpımın j üzerinde olduğu \(output_i = data_j\) segment_ids[j] == i olacak şekilde bir tensör hesaplar.

Ürün belirli bir segment kimliği i için boşsa, output[i] = 1 .

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_prod(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 6, 6, 4],
#      [5, 6, 7, 8]]

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • segment_ids: Boyutu, data ilk boyutunun boyutuna eşit olan 1 boyutlu bir tensör. Değerler sıralanmalı ve tekrarlanabilir olmalıdır.

İadeler:

  • Output : Segment sayısı olan k boyutuna sahip 0 boyutu dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SegmentÜrünü

 SegmentProd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const