tensor akışı:: işlem:: Selu

#include <nn_ops.h>

Ölçeklendirilmiş üstel doğrusal hesaplamalar: scale * alpha * (exp(features) - 1)

Özet

< 0 ise scale * features aksi takdirde.

`initializer = tf.variance_scaling_initializer(factor=1.0, mode='FAN_IN') ile birlikte kullanılacak . For correct dropout, use .

Bkz. Kendi Kendini Normalleştiren Sinir Ağları

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Aktivasyon tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Selu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

Genel özellikler

activations
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Selu

 Selu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const