tensor akışı:: işlem:: Parçalanmış Dosya Özellikleri

#include <io_ops.h>

Tüm parçalanmış dosya adlarıyla eşleşen bir glob deseni oluşturun.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Dosya adı tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

Genel özellikler

filename
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

dosya adı

::tensorflow::Output filename

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Parçalanmış Dosya Özellikleri

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const