tensor akışı:: işlem:: SoftmaxCrossEntropyWithLogits

#include <nn_ops.h>

Softmax çapraz entropi maliyetini ve geri yayılma gradyanlarını hesaplar.

Özet

Girdiler logitlerdir, olasılıklar değil.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • özellikler: Batch_size x num_classes matrisi
  • labels: Batch_size x num_classes matrisi Arayanın, her etiket grubunun geçerli bir olasılık dağılımını temsil ettiğinden emin olması gerekir.

İadeler:

  • Output kaybı: Örnek başına kayıp (batch_size vektörü).
  • Output geri desteği: geri yayılan degradeler (batch_size x num_classes matrisi).

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

Genel özellikler

backprop
loss
operation

Genel özellikler

arka pervane

::tensorflow::Output backprop

kayıp

::tensorflow::Output loss

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

SoftmaxCrossEntropyWithLogits

 SoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)