tensor akışı:: işlem:: Seyrek SegmentOrtalama Grad

#include <math_ops.h>

SparseSegmentMean için degradeleri hesaplar.

Özet

Değeri çıktı_dim0 olan 0 boyutu hariç, grad ile aynı şekle sahip tensör "çıkışını" döndürür.

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSegmentMeanGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input output_dim0)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Seyrek SegmentOrtalama Grad

 SparseSegmentMeanGrad(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input grad,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids,
  ::tensorflow::Input output_dim0
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const