tensor akışı:: işlem:: Seyrek Dilim

#include <sparse_ops.h>

start ve size göre bir SparseTensor dilimleyin.

Özet

Örneğin, giriş

input_tensor = shape = [2, 7]
[  a  d e ]
[b c     ]
ise

Çıkış tensörleri grafiksel olarak şöyledir:

sparse_slice([0, 0], [2, 4]) = shape = [2, 4]
[  a ]
[b c  ]

sparse_slice([0, 4], [2, 3]) = shape = [2, 3]
[ d e ]
[   ]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • endeksler: 2 boyutlu tensör, seyrek tensörün endekslerini temsil eder.
 • değerler: 1-D tensör, seyrek tensörün değerlerini temsil eder.
 • şekil: 1-D. tensör seyrek tensörün şeklini temsil eder.
 • başlangıç: 1-D. tensör dilimin başlangıcını temsil eder.
 • boyut: 1-D. tensör dilimin boyutunu temsil eder. çıkış endeksleri: 1 boyutlu tensörlerin bir listesi, çıkış seyrek tensörlerinin endekslerini temsil eder.

İadeler:

 • Output çıktı_endeksleri
 • Output çıkış_değerleri: 1 boyutlu tensörlerin bir listesi, çıkış seyrek tensörlerinin değerlerini temsil eder.
 • Output çıktı_şekli: 1 boyutlu tensörlerin bir listesi, çıkış seyrek tensörlerinin şeklini temsil eder.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input values, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input size)

Genel özellikler

operation
output_indices
output_shape
output_values

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_endeksleri

::tensorflow::Output output_indices

çıktı_şekli

::tensorflow::Output output_shape

çıktı_değerleri

::tensorflow::Output output_values

Kamu işlevleri

Seyrek Dilim

 SparseSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input values,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input start,
 ::tensorflow::Input size
)