tensor akışı:: işlem:: Yığın

#include <array_ops.h>

N dereceli R tensörlerin bir listesini tek sıralı (R+1) tensöre paketler.

Özet

values N tensörleri, axis boyutu boyunca paketleyerek, values her tensörden bir üst sıraya sahip bir tensöre paketler. (A, B, C) şeklindeki tensörlerin bir listesi verildiğinde;

axis == 0 ise output tensörü (N, A, B, C) şekline sahip olacaktır. axis == 1 ise output tensörü (A, N, B, C) şeklinde olacaktır. Vesaire.

Örneğin:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

Bu, unpack tam tersidir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • değerler: Aynı şekil ve türde olmalıdır.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • eksen: Paketlenecek boyut. Negatif değerler sarılır, dolayısıyla geçerli aralık [-(R+1), R+1) olur.

İadeler:

 • Output : Paketlenmiş tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stack::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Axis (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Yığın:: Öznitelikler

Stack için isteğe bağlı nitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Yığın

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

Yığın

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stack::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Eksen

Attrs Axis(
 int64 x
)