tensor akışı:: işlem:: Tensör ÖzetiV2

#include <logging_ops.h>

Tensör ve eklenti başına veriler içeren bir Summary protokol arabelleğinin çıktısını alır.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tag: Bu özete eklenen bir dize. TensorBoard'da organizasyon için kullanılır.
  • tensör: Serileştirilecek bir tensör.
  • seriized_summary_metadata: Serileştirilmiş bir SummaryMetadata protokolü. Eklenti verilerini içerir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorSummaryV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input serialized_summary_metadata)

Genel özellikler

operation
summary

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

özet

::tensorflow::Output summary

Kamu işlevleri

Tensör ÖzetiV2

 TensorSummaryV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input tensor,
  ::tensorflow::Input serialized_summary_metadata
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const