tensor akışı:: işlem:: Dosya Yaz

#include <io_ops.h>

İçeriği giriş dosya adındaki dosyaya yazar.

Özet

Dosyayı oluşturur ve yinelemeli olarak

mevcut değilse dizin oluşturur.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • dosya adı: skaler. İçeriğini yazdığımız dosyanın adı.
  • içerik: skaler. Çıktı dosyasına yazılacak içerik.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

WriteFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input contents)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

Dosya Yaz

 WriteFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input contents
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const