Aday Örnekleme Operasyonları

Özet

Sınıflar

tensorflow:: ops:: AllCandidateSampler

Öğrenilmiş bir unigram dağılımıyla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.

tensorflow:: ops:: ComputeAccidentalHits

sampled_candidates içindeki true_labels ile eşleşen konumların kimliklerini hesaplar.

tensorflow:: ops:: SabitUnigramCandidateSampler

Öğrenilmiş bir unigram dağılımıyla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.

tensorflow:: ops:: LearnedUnigramCandidateSampler

Öğrenilmiş bir unigram dağılımıyla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.

tensorflow:: ops:: LogUniformCandidateSampler

Log-üniform dağılımla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.

tensorflow:: ops:: ÜniformaCandidateSampler

Tekdüze bir dağılımla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.