tensor akışı:: işlem:: Tüm Aday Örnekleyici

#include <candidate_sampling_ops.h>

Öğrenilmiş bir unigram dağılımıyla aday örneklemesi için etiketler oluşturur.

Özet

Go/candidate-sampling adresinde aday örnekleme ve veri formatları ile ilgili açıklamalara bakın.

Bu operasyon, her parti için tek bir örneklenmiş aday etiket seti seçer.

Parti başına aday örneklemenin avantajları basitlik ve verimli yoğun matris çoğaltma olanağıdır. Dezavantajı ise örneklenen adayların bağlamdan ve gerçek etiketlerden bağımsız olarak seçilmesinin gerekmesidir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • true_classes: Her satırın karşılık gelen orijinal etiketteki num_true hedef_sınıflarının kimliklerini içerdiği birbatch_size * num_true matrisi.
 • num_true: Bağlam başına doğru etiketlerin sayısı.
 • num_sampled: Üretilecek aday sayısı.
 • benzersiz: Eğer benzersiz doğruysa, bir grupta örneklenen tüm adayların benzersiz olması için reddedilerek örnekleniriz. Bu, ret sonrası örnekleme olasılıklarını tahmin etmek için bazı yaklaşımlar gerektirir.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • tohum: Tohum veya tohum2'den biri sıfırdan farklı olarak ayarlanırsa, rastgele sayı üreteci verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi halde rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • tohum2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Sampled_candidates Output : Her öğenin örneklenmiş bir adayın kimliği olduğu num_sampled uzunluğunda bir vektör.
 • Output true_expected_count: Örneklenen adaylardan oluşan bir grupta her bir adayın kaç kez ortaya çıkmasının beklendiğini temsil eden bir parti_boyutu * num_true matrisi. Benzersiz=doğru ise bu bir olasılıktır.
 • Output sampled_expected_count: Num_sampled uzunluğunda bir vektör; örneklenen her aday için, adayın örneklenen adaylardan oluşan bir grupta kaç kez ortaya çıkmasının beklendiğini temsil eder. Benzersiz=doğru ise bu bir olasılıktır.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AllCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique)
AllCandidateSampler (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input true_classes, int64 num_true, int64 num_sampled, bool unique, const AllCandidateSampler::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
sampled_candidates
sampled_expected_count
true_expected_count

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: AllCandidateSampler:: Öznitelikler

AllCandidateSampler için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sampled_candidates

::tensorflow::Output sampled_candidates

sampled_expected_count

::tensorflow::Output sampled_expected_count

true_expected_count

::tensorflow::Output true_expected_count

Kamu işlevleri

Tüm Aday Örnekleyici

 AllCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique
)

Tüm Aday Örnekleyici

 AllCandidateSampler(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input true_classes,
 int64 num_true,
 int64 num_sampled,
 bool unique,
 const AllCandidateSampler::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)