תמונה אופס

סיכום

שיעורים

tensorflow :: ops :: AdjustContrast

התאם את הניגודיות של תמונה אחת או יותר.

tensorflow :: ops :: AdjustHue

התאם את הגוון של תמונה אחת או יותר.

tensorflow :: ops :: AdjustSaturation

התאם את הרוויה של תמונה אחת או יותר.

tensorflow :: ops :: CombinedNonMaxSuppression

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: CropAndResize

מחלץ גידולים מתמונת הקלט ומגדיל אותם.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradBoxes

מחשבת את שיפוע החיתוך_גודל_הגודל על תיבת הקלט טנסור.

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage

מחשבת את השיפוע של היבול_גודל_הגודל על טנסור תמונת הקלט.

tensorflow :: ops :: DecodeAndCropJpeg

לפענח ולחתוך תמונה מקודדת JPEG לטנסור uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeBmp

פענח את המסגרת הראשונה של תמונה מקודדת BMP לטנסור uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeGif

פענח את המסגרות של תמונה מקודדת GIF לטנסור uint8.

tensorflow :: ops :: DecodeJpeg

לפענח תמונה מקודדת JPEG לטנסור uint8.

tensorflow :: ops :: DecodePng

פענח תמונה מקודדת PNG לטנסור uint8 או uint16.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxes

שרטטו תיבות תוחמות על מנת תמונות.

tensorflow :: ops :: DrawBoundingBoxesV2

שרטטו תיבות תוחמות על מנת תמונות.

tensorflow :: ops :: EncodeJpeg

קידוד תמונה באמצעות JPEG.

tensorflow :: ops :: EncodeJpegVariableQuality

תמונת קלט לקודד JPEG באיכות הדחיסה המסופקת.

tensorflow :: ops :: EncodePng

קידוד תמונה באמצעות PNG.

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse

מחלץ הצצה ממקור הקלט.

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape

חלץ את פרטי הצורה של תמונה מקודדת JPEG.

tensorflow :: ops :: HSVToRGB

המרת תמונה אחת או יותר מ- HSV ל- RGB.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV2

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV3

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV4

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionV5

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמות בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear

שנה את גודל images הכמותיות size באמצעות אינטרפולציה דו-שכבתית כמותית.

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

ממיר תמונה אחת או יותר מ- RGB ל- HSV.

tensorflow :: ops :: ResizeArea

שנה את גודל images size באמצעות אינטרפולציה אזורית.

tensorflow :: ops :: ResizeBicubic

שנה את גודל images size באמצעות אינטרפולציה דו-קובית.

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear

שנה את גודל images size באמצעות אינטרפולציה דו-לינארית.

tensorflow :: ops :: ResizeNearestNeighbor

שינוי גודל images כדי size באמצעות אינטרפולציה השכן הקרוב ביותר.

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBox

צור תיבת הגבלה מעוותת אקראית אחת לתמונה.

tensorflow :: ops :: SampleDistortedBoundingBoxV2

צור תיבת הגבלה מעוותת אקראית אחת לתמונה.

tensorflow :: ops :: ScaleAndTranslate

TODO: הוסף מסמך.