tensor akışı:: BileşikOpSkopları

#include <scope.h>

Bileşik bir işlem oluşturan bir işlev tarafından kullanılacak kapsamları tutan bir yardımcı yapı.

Özet

Genel özellikler

child
Yerel operasyonları (ilkel veya diğer bileşik operasyonlar) oluşturmak için kullanılacak kapsam .
last
Son operasyonu oluşturmak için kullanılacak kapsam .

Genel özellikler

çocuk

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::child

Yerel operasyonları (ilkel veya diğer bileşik operasyonlar) oluşturmak için kullanılacak kapsam .

son

Scope tensorflow::CompositeOpScopes::last

Son operasyonu oluşturmak için kullanılacak kapsam .