Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExampleV2

#include <parsing_ops.h>

Przekształca wektor tf.io.SequenceExample protos (jako łańcuchy) na wpisane tensory.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • serialized: skalar lub wektor zawierający binarne zserializowane protokoły SequenceExample.
 • debug_name: skalar lub wektor zawierający nazwy zserializowanych protosów. Może zawierać na przykład nazwę klucza tabeli (opisową) dla odpowiedniego serializowanego protokołu. Jest to przydatne wyłącznie do celów debugowania, a obecność wartości w tym miejscu nie ma wpływu na wynik. Może być również pustym wektorem, jeśli nazwa nie jest dostępna.
 • context_sparse_keys: klucze oczekiwane w funkcjach przykładów skojarzonych z wartościami context_sparse.
 • context_dense_keys: klucze oczekiwane w funkcjach kontekstu SequenceExamples skojarzonych z gęstymi wartościami.
 • context_ragged_keys: klucze oczekiwane w funkcjach przykładów skojarzonych z wartościami context_ragged.
 • feature_list_sparse_keys: klucze oczekiwane w FeatureLists skojarzone z rzadkimi wartościami.
 • feature_list_dense_keys: klucze oczekiwane na listach feature_list z SequenceExamples powiązanych z listami gęstych wartości.
 • feature_list_ragged_keys: klucze oczekiwane w FeatureLists skojarzone z nierównymi wartościami.
 • feature_list_dense_missing_assumed_empty: Wektor odpowiadający 1: 1 z featue_list_dense_keys, wskazujący, których funkcji może brakować w SequenceExamples. Jeśli brakuje powiązanej FeatureList, jest ona traktowana jako pusta.
 • context_dense_defaults: lista tensorów Ncontext_dense (niektóre mogą być puste). context_dense_defaults [j] zapewnia wartości domyślne, gdy mapa kontekstu SequenceExample nie zawiera klucza context_dense_key [j]. Jeśli podano pusty Tensor dla context_dense_defaults [j], wymagana jest funkcja context_dense_keys [j]. Typ danych wejściowych jest wywnioskowany z context_dense_defaults [j], nawet jeśli jest pusty. Jeśli context_dense_defaults [j] nie jest pusty, jego kształt musi być zgodny z kształtem context_dense_shapes [j].

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • context_sparse_types: lista typów Ncontext_sparse; typy danych w każdym kontekście Cecha podana w context_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • context_ragged_value_types: RaggedTensor.value dtypes dla poszarpanych funkcji kontekstowych.
 • context_ragged_split_types: RaggedTensor.row_split dtypes dla poszarpanych funkcji kontekstowych.
 • context_dense_shapes: lista kształtów Ncontext_dense; kształty danych w każdym kontekście Cecha podana w context_dense_keys. Liczba elementów w Feature odpowiadająca context_dense_key [j] musi zawsze być równa context_dense_shapes [j] .NumEntries (). Kształt Context_dense_values ​​[j] będzie pasował do context_dense_shapes [j].
 • feature_list_sparse_types: lista typów Nfeature_list_sparse; typy danych w każdej FeatureList podane w feature_list_sparse_keys. Obecnie ParseSingleSequenceExample obsługuje DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) i DT_STRING (BytesList).
 • feature_list_ragged_value_types: RaggedTensor.value dtypes dla poszarpanych cech FeatureList.
 • feature_list_ragged_split_types: RaggedTensor.row_split dtypes dla poszarpanych cech FeatureList.
 • feature_list_dense_shapes: lista kształtów Nfeature_list_dense; kształty danych w każdej FeatureList podanej w feature_list_dense_keys. Kształt każdej funkcji w FeatureList odpowiadającej funkcji feature_list_dense_key [j] musi zawsze mieć wartość feature_list_dense_shapes [j] .NumEntries ().

Zwroty:

 • OutputList context_sparse_indices
 • OutputList context_sparse_values
 • OutputList context_sparse_shapes
 • OutputList context_dense_values
 • OutputList context_ragged_values
 • OutputList context_ragged_row_splits
 • OutputList feature_list_sparse_indices
 • OutputList feature_list_sparse_values
 • OutputList feature_list_sparse_shapes
 • OutputList feature_list_dense_values
 • OutputList feature_list_dense_lengths
 • OutputList feature_list_ragged_values
 • OutputList feature_list_ragged_outer_splits
 • OutputList feature_list_ragged_inner_splits

Konstruktorzy i niszczyciele

ParseSequenceExampleV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input debug_name, :: tensorflow::Input context_sparse_keys, :: tensorflow::Input context_dense_keys, :: tensorflow::Input context_ragged_keys, :: tensorflow::Input feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::Input feature_list_dense_keys, :: tensorflow::Input feature_list_ragged_keys, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults)
ParseSequenceExampleV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input debug_name, :: tensorflow::Input context_sparse_keys, :: tensorflow::Input context_dense_keys, :: tensorflow::Input context_ragged_keys, :: tensorflow::Input feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::Input feature_list_dense_keys, :: tensorflow::Input feature_list_ragged_keys, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, const ParseSequenceExampleV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

context_dense_values
context_ragged_row_splits
context_ragged_values
context_sparse_indices
context_sparse_shapes
context_sparse_values
feature_list_dense_lengths
feature_list_dense_values
feature_list_ragged_inner_splits
feature_list_ragged_outer_splits
feature_list_ragged_values
feature_list_sparse_indices
feature_list_sparse_shapes
feature_list_sparse_values
operation

Publiczne funkcje statyczne

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
ContextRaggedSplitTypes (const DataTypeSlice & x)
ContextRaggedValueTypes (const DataTypeSlice & x)
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListRaggedSplitTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListRaggedValueTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
NcontextSparse (int64 x)
NfeatureListDense (int64 x)
NfeatureListSparse (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ParseSequenceExampleV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ParseSequenceExampleV2 .

Atrybuty publiczne

Context_dense_values

::tensorflow::OutputList context_dense_values

context_ragged_row_splits

::tensorflow::OutputList context_ragged_row_splits

Context_ragged_values

::tensorflow::OutputList context_ragged_values

context_sparse_indices

::tensorflow::OutputList context_sparse_indices

context_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList context_sparse_shapes

Context_sparse_values

::tensorflow::OutputList context_sparse_values

feature_list_dense_lengths

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_lengths

feature_list_dense_values

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_values

feature_list_ragged_inner_splits

::tensorflow::OutputList feature_list_ragged_inner_splits

feature_list_ragged_outer_splits

::tensorflow::OutputList feature_list_ragged_outer_splits

feature_list_ragged_values

::tensorflow::OutputList feature_list_ragged_values

feature_list_sparse_indices

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_indices

feature_list_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_shapes

feature_list_sparse_values

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_values

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ParseSequenceExampleV2

 ParseSequenceExampleV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 ::tensorflow::Input context_sparse_keys,
 ::tensorflow::Input context_dense_keys,
 ::tensorflow::Input context_ragged_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_ragged_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults
)

ParseSequenceExampleV2

 ParseSequenceExampleV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 ::tensorflow::Input context_sparse_keys,
 ::tensorflow::Input context_dense_keys,
 ::tensorflow::Input context_ragged_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_ragged_keys,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 const ParseSequenceExampleV2::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

ContextDenseShapes

Attrs ContextDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

ContextRaggedSplitTypes

Attrs ContextRaggedSplitTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

ContextRaggedValueTypes

Attrs ContextRaggedValueTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

ContextSparseTypes

Attrs ContextSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListDenseShapes

Attrs FeatureListDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

FeatureListDenseTypes

Attrs FeatureListDenseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListRaggedSplitTypes

Attrs FeatureListRaggedSplitTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListRaggedValueTypes

Attrs FeatureListRaggedValueTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

FeatureListSparseTypes

Attrs FeatureListSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

NcontextSparse

Attrs NcontextSparse(
 int64 x
)

NfeatureListDense

Attrs NfeatureListDense(
 int64 x
)

NfeatureListSparse

Attrs NfeatureListSparse(
 int64 x
)