tensor akışı:: işlem:: Yaklaşık Eşit

#include <math_ops.h>

abs(xy) < tolerans öğesi bazında doğruluk değerini döndürür.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
ApproximateEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const ApproximateEqual::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
z

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Tolerance (float x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ApproximateEqual:: Öznitelikler

ApproximateEqual için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamu işlevleri

Yaklaşık Eşit

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

Yaklaşık Eşit

 ApproximateEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const ApproximateEqual::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Hata payı

Attrs Tolerance(
  float x
)