tensor akışı:: işlem:: OrtHavuz

#include <nn_ops.h>

Girişte ortalama havuzlama gerçekleştirir.

Özet

output her giriş, value içindeki karşılık gelen ksize penceresinin ortalamasıdır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • değer: şekilli 4-D [batch, height, width, channels] .
 • ksize: value öğesinin her boyutu için kayan pencerenin boyutu.
 • adımlar: value her boyutu için kayan pencerenin adımı.
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan format "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatif olarak format, veri depolama sırası olan "NCHW" olabilir: [batch, in_channels, in_height, in_width].

İadeler:

 • Output : Ortalama havuzlanmış çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
AvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const AvgPool::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: OrtHavuz:: Öznitelikler

AvgPool için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

OrtHavuz

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

OrtHavuz

 AvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const AvgPool::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)