tensor akışı:: işlem:: Bit yayını

#include <array_ops.h>

Verileri kopyalamadan bir tensörü bir türden diğerine aktarır.

Özet

Bir tensör input göz önüne alındığında, bu işlem, veri türü type input aynı arabellek verilerine sahip bir tensör döndürür.

Giriş veri türü T çıkış veri type türünden büyükse şekil [...]'den [..., sizeof( T )/sizeof( type )]'a değişir.

T type dan küçükse, operatör en sağdaki boyutun sizeof( type )/sizeof( T ) değerine eşit olmasını gerektirir. Şekil daha sonra [..., sizeof( type )/sizeof( T )]'dan [...]'a gider.

Gerçek dtype karmaşık bir dtype (örn. tf.complex64 veya tf.complex128) olarak dönüştürüldüğünde tf.bitcast() ve tf.cast() farklı çalışır, çünkü tf.cast() hayali parça 0'ı oluştururken tf.bitcast() modülü verir hata. Örneğin,

Örnek 1:

>>> a = [1., 2., 3.]
>>> equality_bitcast = tf.bitcast(a,tf.complex128)
tensorflow.python.framework.errors_impl.InvalidArgumentError: Cannot bitcast from float to complex128: shape [3] [Op:Bitcast]
>>> equality_cast = tf.cast(a,tf.complex128)
>>> print(equality_cast)
tf.Tensor([1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j], shape=(3,), dtype=complex128)
Örnek 2:
>>> tf.bitcast(tf.constant(0xffffffff, dtype=tf.uint32), tf.uint8)

Örnek 3:
>>> x = [1., 2., 3.]
>>> y = [0., 2., 3.]
>>> equality= tf.equal(x,y)
>>> equality_cast = tf.cast(equality,tf.float32)
>>> equality_bitcast = tf.bitcast(equality_cast,tf.uint8)
>>> print(equality)
tf.Tensor([False True True], shape=(3,), dtype=bool)
>>> print(equality_cast)
tf.Tensor([0. 1. 1.], shape=(3,), dtype=float32)
>>> print(equality_bitcast)
tf.Tensor(
[[ 0 0 0 0]
 [ 0 0 128 63]
 [ 0 0 128 63]], shape=(3, 4), dtype=uint8)

NOT : Bitcast, düşük seviyeli bir dönüşüm olarak uygulanır, bu nedenle farklı endian sıralamalarına sahip makineler farklı sonuçlar verecektir.

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Bitcast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, DataType type)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Bit yayını

 Bitcast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  DataType type
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const