tensor akışı:: işlem:: YayınDinamik Şekil

#include <array_ops.h>

Yayınla s0 op s1 şeklini döndürün.

Özet

Şekilleri temsil eden tensörler olan s0 ve s1 verildiğinde, yayınlanan şekil olan r0 hesaplayın. s0 , s1 ve r0 tümü tam sayı vektörleridir.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

Genel özellikler

operation
r0

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

Kamu işlevleri

YayınDinamik Şekil

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const