tensor akışı:: işlem:: Yayınlayana

#include <array_ops.h>

Uyumlu bir şekil için bir dizi yayınlayın.

Özet

Yayın, dizilerin aritmetik işlemler için uyumlu şekillere sahip olması işlemidir. Her boyut çifti için eşit olmaları veya içlerinden birinin bir olması durumunda iki şekil uyumludur. Bir Tensörü bir şekle yayınlamaya çalışırken, takip eden boyutlarla başlar ve ileriye doğru ilerler.

Örneğin,

>>> x = tf.constant([1, 2, 3])
>>> y = tf.broadcast_to(x, [3, 3])
>>> sess.run(y)
array([[1, 2, 3],
    [1, 2, 3],
    [1, 2, 3]], dtype=int32)

Yukarıdaki örnekte, [1, 3] şeklindeki giriş Tensörü [3, 3] şeklindeki çıkış Tensörüne yayınlanır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: Yayınlanacak bir Tensör .
 • şekil: Bir 1 boyutlu int Tensör . İstenilen çıktının şekli.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BroadcastTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input shape)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Yayınlayana

 BroadcastTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input shape
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const