tensor akışı:: işlem:: Karmaşık

#include <math_ops.h>

İki reel sayıyı karmaşık sayıya çevirir.

Özet

Karmaşık bir sayının gerçek kısmını temsil eden bir tensör real ve bir karmaşık sayının sanal kısmını temsil eden bir imag verildiğinde, bu işlem karmaşık sayıları \(a + bj\)formunun öğe bazında döndürür; burada a , real kısmı temsil eder ve b , imag temsil eder. parça.

Giriş tensörleri real ve imag aynı şekle sahip olmalıdır.

Örneğin:

# tensor 'real' is [2.25, 3.25]
# tensor `imag` is [4.75, 5.75]
tf.complex(real, imag) ==> [[2.25 + 4.75j], [3.25 + 5.75j]]

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag)
Complex (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input real, :: tensorflow::Input imag, const Complex::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
out

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Tout (DataType x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Karmaşık:: Öznitelikler

Complex için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamu işlevleri

Karmaşık

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag
)

Karmaşık

 Complex(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input real,
  ::tensorflow::Input imag,
  const Complex::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tout

Attrs Tout(
  DataType x
)