tensor akışı:: işlem:: Conv2DBackpropInput

#include <nn_ops.h>

Girişe göre evrişimin gradyanlarını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • input_sizes: input şeklini temsil eden bir tamsayı vektörü; burada input , 4 boyutlu [batch, height, width, channels] tensörüdür.
 • filtre: 4-D şekilli [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • out_backprop: Şekilli 4-D [batch, out_height, out_width, out_channels] . Degradeler evrişimin çıktısına göredir.
 • adımlar: Evrişim girişinin her boyutu için kayan pencerenin adımı. Formatla belirtilen boyutla aynı sırada olmalıdır.
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • açık_paddingler: padding "EXPLICIT" ise, açık dolgu miktarlarının listesi. i. boyut için, boyuttan önce ve sonra eklenen dolgu miktarı sırasıyla explicit_paddings[2 * i] ve explicit_paddings[2 * i + 1] şeklindedir. padding "EXPLICIT" değilse, explicit_paddings boş olmalıdır.
 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan format "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatif olarak format, veri depolama sırası olan "NCHW" olabilir: [batch, in_channels, in_height, in_width].
 • genişlemeler: 1-D uzunluk tensörü 4. input her boyutu için genişleme faktörü. k > 1 olarak ayarlanırsa, o boyuttaki her filtre elemanı arasında k-1 atlanan hücre olacaktır. Boyut sırası data_format değerine göre belirlenir; ayrıntılar için yukarıya bakın. Parti ve derinlik boyutlarındaki genişlemeler 1 olmalıdır.

İadeler:

 • Output : Şekilli 4-D [batch, in_height, in_width, in_channels] . Evrişimin girişine göre gradyan.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Conv2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv2DBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv2DBackpropInput::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseCudnnOnGpu (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Conv2DBackpropInput:: Öznitelikler

Conv2DBackpropInput için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Conv2DBackpropInput

 Conv2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv2DBackpropInput

 Conv2DBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv2DBackpropInput::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dilatasyonlar

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Açık Dolgular

Attrs ExplicitPaddings(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

CudnnOnGpu'yu kullanın

Attrs UseCudnnOnGpu(
 bool x
)