tensor akışı:: işlem:: Dinamik Bölüm

#include <data_flow_ops.h>

partitions dizinleri kullanarak data num_partitions tensörlere böler.

Özet

partitions.ndim boyutundaki her dizin tuple js için, dilim data[js, ...] outputs[partitions[js]] nin parçası haline gelir. partitions[js] = i olan dilimler, js sözlüksel sırasına göre outputs[i] ye yerleştirilir ve outputs[i] 'nin ilk boyutu, i eşit partitions girişlerin sayısıdır. Detayda,

  outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]

  outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])

data.shape partitions.shape ile başlamalıdır.

Örneğin:

  # Scalar partitions.
  partitions = 1
  num_partitions = 2
  data = [10, 20]
  outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
  outputs[1] = [[10, 20]]

  # Vector partitions.
  partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
  num_partitions = 2
  data = [10, 20, 30, 40, 50]
  outputs[0] = [10, 20, 50]
  outputs[1] = [30, 40]

Bölümlerin nasıl tekrar birleştirileceğine ilişkin bir örnek için dynamic_stitch bakın.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • bölümler: Herhangi bir şekil. [0, num_partitions) aralığındaki dizinler.
 • num_partitions: Çıktısı alınacak bölüm sayısı.

İadeler:

 • OutputList : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DynamicPartition (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input partitions, int64 num_partitions)

Genel özellikler

operation
outputs

Kamu işlevleri

operator[] (size_t index) const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktılar

::tensorflow::OutputList outputs

Kamu işlevleri

Dinamik Bölüm

 DynamicPartition(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input partitions,
 int64 num_partitions
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const