tensor akışı:: işlem:: KodlamaJpegDeğişkenKalite

#include <image_ops.h>

Sağlanan sıkıştırma kalitesiyle JPEG kodlu giriş görüntüsü.

Özet

image [height, width, channels] şeklinde bir 3 boyutlu uint8 Tensördür . quality 0 ile 100 arasında bir int32 jpeg sıkıştırma kalitesi değeridir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • resimler: Ayarlanacak resimler. En azından 3 boyutlu.
  • kalite: Kodlanacak int kalitesi.

İadeler:

  • Output : 0-D. JPEG kodlu görüntü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

EncodeJpegVariableQuality (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input quality)

Genel özellikler

contents
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

içindekiler

::tensorflow::Output contents

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KodlamaJpegDeğişkenKalite

 EncodeJpegVariableQuality(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input quality
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const